Legekunst

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er med i aktionsforskningsprojektet Leg, historiebevidsthed og dannelse: Børnehavebørns legende praksisser i kunst- og kulturformidling. Her undersøges det, hvordan leg gøres i mødet med kunstnerisk praksis, når børn i dagtilbud leger inden for tematiserede historiske narrativer og perioder. Det er projektets hensigt at skabe ny viden om forholdet mellem børns leg, historiebevidsthed og dannelse med målet at styrke forholdet mellem leg, kultur og dannelse i kreative processer, som gør det muligt at forstå sig selv og verden på en ny måde.

I projektet deltager Helle Hovgaard Jørgensen, Hjørdis Brandrup Kortbek, Ane Refshauge Høyrup, Mona Pagaard og delvist Peter Brunbech fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Om projektet

Kulturprinsen er projektleder og ejer af projektet. Derudover er projektet finansieret af Nordeafonden og løber over perioden 2019-2023.

Projektet samarbejder med dagtilbud i følgende kommuner: Fredericia, Vejle, Faaborg/Midtfyn  og Esbjerg.

Læs mere om projektet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles andel her.