Netværk af partnerskabsskoler

HistorieLab har etableret et netværk af partnerskabsskoler fordelt over hele landet.

En central opgave for HistorieLab er at medvirke til en pædagogisk og didaktisk styrkelse af historieundervisningen. Det kan vi kun gøre i samarbejde med skoler og lærere, der underviser i faget. Videncentret har derfor oprettet et netværk bestående af et antal partnerskabsskoler.

Partnerskabsskolen har en lærer, der underviser i historie, og som er videncentrets kontaktperson. Vedkommende deltager bl.a. i centrets spørgeskemaundersøgelser og kan deltage i eksperimenter og udviklingsprojekter.

En partnerskole får:

  • Gratis klassesæt og adgang til netbaserede læremidler, som videncentret udvikler (evt. i samarbejde med partnerskabsskoler)
  • Invitation til centrets faglige arrangementer for 1-2 lærere fra Skolen
  • Information om puljer og hjælp til søgning af støtte af faglig udvikling i historie og andre kulturfag.
  • Hjælp til at deltage i lokale eksperimenter og udviklingsarbejder, der styrker undervisningen i historie og andre kulturfag.
  • Nyhedsbrev som giver adgang til den nyeste viden inden for historiedidaktik