Produktion af historiefaglige MOOCs

HistorieLab har udviklet online-kurser, såkaldte MOOCs, som du kan gennemføre gratis her på hjemmesiden.

MOOC er en forkortelse for Massive Open Online Courses. Et MOOC er altså et læringsforløb, der gøres frit tilgængeligt for alle på internettet.

Projektet har som mål at eksperimentere med platforme, digitale læringsobjekter og forskellige typer af MOOCs-forløb, for derigennem at opbygge en erfaring med at producere MOOCs.

Projektet har som mål at udvikle et koncept for produktion af læringsobjekter og MOOCs, der kan understøtte kompetenceudvikling inden for historiedidaktiske temaer og/eller bruges til at kvalificere historieundervisningen i grundskolen.

Gå til de færdige MOOCs