Verdensarv i børnehøjde

'Verdensarv i børnehøjde' skal med 60 pædagogstuderende fra UCL, skabe viden om hvordan man kan udvikle formidlingen af historie og kulturarv til de 3-8 årige i et verdensarvsperspektiv.

Med inspiration fra KULT-projektet, et nationalt projekt til inspiration og kvalificering af pædagoger inden for kunst- og kulturformidling til børn i dagtilbud, er visionen for ‘Verdensarv i børnehøjde’ at udvikle historie- og kulturformidlingen til de 3-8 årige. Projektet skal udvikle og udfordre forståelsen af læring, når det gælder de 3-8 årige, og arbejde med æstetiske læreprocesser i en sansende og legende tilgang.

Projektets formål:

At pædagogstuderende

  • igennem projektarbejde udvikler formidlingsmetoder.
  • arbejder i et før-, under- og efter-perspektiv med inspiration fra KULT-projektet.
  • skaber metoder til kulturformidling for de 3-8 årige.
  • gennem projektarbejde imødekommer målene i pædagoguddannelsen.

Projektets mål:

  • at studerende udvikler formidlingskasser med et didaktisk indhold.
  • at der etableres et konkret samarbejde mellem pædagoguddannelsen i Jelling (UCL og HistorieLab) og Nationalmuseet Kongernes Jelling, Økolariet, Give Egnens Museum og Vejle Bys Museum Spinderihallerne.
  • at studerende arbejder projektorienteret med en formidlingsudfordring fra praksis.

Pædagogstuderende og kulturinstitutioner samarbejder om projektet

Projektet forløber over 4 uger, (uge 19-22) med 60 pædagogstuderende fra 1. semester på UCL i Jelling. Forløbet er tilrettelagt som en blanding af faglige oplæg, gruppearbejde, museumsbesøg og praktisk arbejde med formidlingskasser. De studerende inddeles i 12 grupper og hver gruppe tilknyttes en af de fire samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne stiller med konkrete formidlingsudfordringer, som de studerende udvikler løsninger til. Gennem projektarbejde udvikler og skaber de studerende en formidlingskasse og et forløb til de 3-8 årige. Forløbet er inspireret af kulturstyrelsesprojektet KULT og handler om, hvordan pædagoger med de 3-8 årige kan arbejde før, under og efter besøget på en kulturarvsinstitution.

Læs mere om KULT-projektet her

Resultaterne af de studerendes arbejde fremlægges i offentligt forum ved afslutningen af projektet og de gode ideer gives videre til gruppens samarbejdende kulturarvsinstitution.