14. marts 2016

Seminar: Arkiverne og den åbne skole

SkoletjenesteNetværk afholder i samarbejde med HistorieLab en temadag for at sætte spot på nye muligheder for skolens samarbejde med det omgivende samfund. Her er samarbejde med arkiverne oplagt og temadagen giver indblik i aktuelle læringstilbud fra arkiver rundt om i landet, samarbejdsmuligheder og ideer til at komme igang.

Med Folkeskolereformen er der skabt nye muligheder for skolens samarbejde med det omgivende samfund. Bl.a. lægger de nye mål for faget historie vægt på inddragelse af lokalområdet. Ligeledes rummer arkiverne også kildemateriale, der kan indgå i undervisningsforløb med fokus på kildekritik og billeder eller den stedbundne fortælling, der kan bruges som udgangspunkt for en undervisning i skolens fag. En udfordring kan imidlertid være, at arkivet eller arkivrummet ikke er direkte anvendeligt i en undervisningssammenhæng, samt at der både hos arkiverne og hos skolerne kan være tvivl om, hvordan man kan bruge hinanden.

På denne temadag sætter vi fokus på de særlige muligheder, arkiverne har for at samarbejde med skolerne. Det sker både ved overordnede præsentationer af, hvorledes arkiverne kan samarbejde med skolerne, men også ved at præsentere en række praktiske eksempler fra arkiver, der allerede har etableret velfungerende skolesamarbejder. Temadagen kommer til at bestå af:

 • Oplæg om arkiverne som læremidler og læringsrum
 • Praktiske eksempler på læringstilbud fra forskellige arkiver i hele landet
 • Præsentation af samarbejdsmuligheder og idéer til at komme i gang

Seminaret arrangeres af SkoletjenesteNetværk i samarbejde med HistorieLab, støttet af Sammenslutningen af Landsarkiver, Organisationen af Danske Arkiver, Frivillighedsakademiet

Praktisk

 • Tilmelding:
  Skriv navn, stillingsbetegnelse, arbejdssted, mail og tlf. nr. til: kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk
 • Frist for tilmelding: senest den 3. marts 2016
 • Pris: Gratis
  (Ved udeblivelse uden afbud opkræver vi et gebyr på 300 kr.)
 • Hvornår:Den 14. marts 2016 kl. 9.30 – 15.30
 • Hvor: HistorieLab, Vejlevej 2, 7300 Jelling

Se programmet her