Den Sønderjyske Historiekanon EKSTRA

Længere versioner af videoerne om Den Sønderjyske Historiekanon

Projektet er lavet i samarbejde med TV SYD og Museum Sønderjylland.

2:18
Danevirke-grænsen - Danmark bliver samlet til et rige
2:21
Hertugdømmet opstår
2:16
Valget i Ribe
2:09
Reformationen
1:58
Delingen af Slesvig
1:46
Skæbneåret 1659
2:06
Kongerne og hertugerne af Gottorp
2:11
Ejderkanalen
2:07
De nationale bevægelsers fremvækst
2:28
Første Slesvigske Krig
2:23
Anden Slesvigske Krig
2:12
Indlemmelsen i Preussen
2:10
Etableringen af den Danske Bevægelse
2:06
Første Verdenskrig
2:21
Genforeningen
2:04
Mindretallene
2:28
Ny grænsestrid
2:19
Opgøret med det tyske mindretal
2:25
København-Bonn erklæringerne
1:47
Den åbne grænse