Den Sønderjyske Historiekanon

HistorieLab har udviklet online læremidlet Den Sønderjyske Historiekanon.

www.historiekanon.dk kan eleverne selv skabe deres sønderjyske historiekanon. Videoerne er blevet til med baggrund i de højdepunkter, der indgår i Den Sønderjyske Historiekanon.

Projektet er lavet i samarbejde med TV SYD og Museum Sønderjylland.

1:30
700 - Danevirke Grænsen
1:40
1232 - Hertugdømmet opstår
1:30
1460 - Valget i Ribe
1:41
1528 - Reformationen
1:37
1544 - Deling af Slesvig
1:37
1659 - Skæbneåret
1:25
1785 - Ejderkanalen
1:29
1713 - Kongerne og hertugerne af Gottorp
1:27
1830 - De nationale bevægelsers fremvækst
1:35
1848 - Første Slesvigske Krig
1:35
1864 - Anden Slesvigske Krig
1:40
1867 - Indlemmelsen i Preussen
1:40
1880 - Etableringen af den danske bevægelse
1:40
1914 - Første Verdenskrig
1:44
1920 - Genforeningen
1:29
1920 - Mindretallene
1:37
1933 - Ny grænsestrid
1:36
1945 - Opgøret med det tyske mindretal
1:40
1955 - København-Bonn erklæringerne
1:28
2001 - Den åbne grænse