Alle kilder i temaet: Tema 2: Atomkapløb og forurening

I 1952 afprøvede USA en brintbombe. Det var et kernevåben, der var endnu kraftigere end atombomben. Der gik under et år, før Sovjetunionen også rådede over brintbomber. Nu begyndte et kapløb mellem USA og Sovjetunionen om at lave stadig større bomber. I slutningen af 1950’erne havde begge supermagter konstrueret missiler, der kunne transportere kernevåben flere tusinde kilometer. USA og Sovjetunionen kunne nu ramme hinandens lande overalt.

De stadig kraftigere atomvåben, der blev udviklet i løbet af 1950’erne ændrede manges syn på dem som våben. Man blev klar over, at en krig med kernevåben i værste fald kunne føre til udslettelse af menneskeheden. Alligevel blev begge supermagter ved med at udvikle kraftigere og mere effektive kernevåben. I en prøvesprængning i 1961 afprøvede Sovjetunionen den største brintbombe. Den var på 60 megatons – eller næsten 3.000 gange så kraftig som atombomben over Hiroshima.

 

Radioaktiv stråling

Det var ikke kun de stadig kraftigere kernevåben, der gjorde folk bekymrede.  Ca. 15 % af den energi, der frembringes af en atombombe, frigives som radioaktiv stråling. En del af strålingen afgives inden for det første minut efter eksplosionen. Den største del binder sig til støv i luften. I løbet af timer, uger eller måneder vender det tilbage til jorden som radioaktivt nedfald.

Mange af de radioaktive stoffer optages i planter, dyr og mennesker. For mennesker er de første symptomer på strålesyge kvalme, opkast og diarré. Ved større strålemængder bløder man fra mund, næse, endetarm og kønsorganer. I løbet af højst et par uger dør man.

Knoglemarven er særlig udsat for radioaktiv stråling. Knoglemarven medvirker til dannelse af blod. Angribes knoglemarven, nedsættes ens modstandskraft over for sygdomme. Måske overlever man i første omgang. Men man har betydelige risiko for at få forskellige former for kræft.

For at udvikle kernevåbnene fortog både USA og Sovjetunionen utallige prøvesprængninger. Det førte til, at det radioaktive affald øgedes overalt på jorden. I 1958 steg radioaktiviteten i regnvand så meget, at det langt oversteg de internationale grænseværdier.

Om vinteren opfordrede myndighederne forældrene til at forbyde deres børn at smage på sneen, fordi den radioaktive forurening var meget stor. På Saltholm blev brøndvandet så forurenet, at det var udrikkeligt. Befolkningens frygt og modstand mod den radioaktive forurening tog til.

Kilde 1: Japanske fiskere
Eniwetok er en ø i Stillehavet. I 1948 blev øens ca. 850 indbyggere evakueret, fordi USA ville bruge øen til prøvesprængning af atomvåben. I marts 1954 foretog USA endnu en prøvesprængning på øen. Denne gang med en brintbombe, der var 1.000 gange så kraftig som bomben over Hiroshima.
Kilde 2: Brug sæbe
Forskerne var ikke enige om, hvor farlig de radioaktivt fra atomsprængningerne var. Nogle mente, at det kunne vaskes af med sæbe.
Kilde 3: TV er farligere
Under overskriften ”Brintbombe-eksplosionernes støv er mindre farligt end TV-udsendelser” fik civilingeniør Alfred Fredriksen en artikel i Viborg Stiftstidende i 1957

Kilde 4: Radioaktiv atmosfære
I efteråret 1958 foretog Sovjetunionen flere atomprøvesprængninger. Det førte til at den radioaktive forurening over Norden steg voldsomt. Aviserne behandlede problemet lidt forskelligt.
Kilde 5: Vanskabte børn
Albert Schweitzer (1875-1965) var en kendt læge og filosof, som i 1953 modtog Nobels Fredspris. I 1958 appellerede han til, at stormagterne omgående standsede atomprøvesprængningerne. Ærø Venstreblad citerede Schweitzer sådan:
Kilde 6: Stigende radioaktivitet
Især de sovjetiske atomprøvesprængninger skabte stigende radioaktivt nedfald i Danmark. Omkring 1960 var der en del, som fik drikkevand fra brønde og fra regnvand og ikke fra grundvandet.
Kilde 7: Første protester
I slutningen af 1950’erne begyndte de første protester mod atomkapløbet. En af de største var en protestmarch, der fandt stede omkring London i foråret 1958.