Alle kilder i temaet: 1. Tuberkulose

Fransk plakat fra 1917 udført af Auguste Roll.

Tuberkulose er en sygdom, der fremkaldes af tuberkelbakterier. Der findes flere former for tuberkulose. Den mest almindelige er lungetuberkulose. Den skyldes, at bakterien skaber en betændelse i den ene eller begge lunger. Bakterien kan også angribe andre steder i kroppen bl.a. knogler, maven og tarmene.

Når en person med ubehandlet tuberkulose hoster, nyser eller snakker spredes bakterien med de mikroskopiske dråber, som kommer fra mund og næse.

Tuberkulose har været udbredt i flere tusind år. Undersøgelser af knogler fra egyptiske mumier helt tilbage fra 3.300 f.v.t. viser, at de i levende live led af tuberkulose. Nogle forskere mener, at tuberkelbakterien har eksisteret i millioner af år, og menneskeheden altid har døjet med den.

Forskerne regner med, at ca. 1/3 af Jordens befolkning har tuberkelbakterier i kroppen. Kun hos få procent udvikler den sig til egentlig tuberkulose. Tuberkulose kan behandles med en særlig slags antibiotika. Behandlingen varer dog flere måneder. Derfor har ikke alle har adgang til behandling. Det er især udbredt i fattige lande, hvor mange må leve under dårlige levevilkår. Hvert år dør over en million mennesker af tuberkulose. De fleste er børn og unge.

Indtil begyndelsen af 1900-tallet var tuberkulose en almindelig sygdom i Danmark. Det skønnes, at hver 6. dansker døde af tuberkulose. Døde man ikke, fik man alvorlige skader på lunger, knogler og led. Fra 1870’erne steg antallet af danskere, der var smittet med tuberkulose. Det skyldes bl.a. at flere flyttede til de større byer, hvor de måtte bo i overfyldte og usunde lejligheder.

I 1882 identificerede den tyske læge Robert Koch tuberkelbakterien. I 1890 testede Koch en tuberkulose-vaccine, som så ud til at virke på dyr. Det blev slået stort op. Men det viste sig, at vaccine ikke virkede på mennesker.

Fra 1921 til 1980 blev alle danske børn tilbudt en vaccination, der gav en vis beskyttelse mod tuberkulose. Behandling, bedre kost, boligforhold, hygiejne betød, at tuberkulosen stort set forsvandt. Da der også kunne være bivirkninger ved vaccinationen mod tuberkulose, stoppede tilbuddet. Der er dog stadig et par hundrede, som hvert år må i behandling for sygdommen. For få år siden blev der udviklet en mere effektiv vaccine.

Soranus om tuberkulose
Soranus fra Ephesus var en læge, der levede i Romerriget omkring år 100.
Elendighed
Cristóbal Rojas var født på Cuba, men levede det mest af sit korte liv (han blev 32 år) i Europa.
For gode til denne verden
Tuberkulose var en frygtelig sygdom. Men i kunsten blev den også forbundet med en vis romantik. Den tuberkulose-ramte forsvandt langsomt – som om han eller hun var for god til denne verden.

Gode råd
Lægen Christian Geill studerede tuberkulose. I 1890 udgav han bogen Brystsyge, der skulle oplyse folk om sygdommen, og hvordan man kunne forhindre dens udbredelse.
Vejlefjord Sanatorium
I år 1900 åbnede Vejlefjord Sanatorium. Det udsendte et illustreret reklamehæfte.
Vejlefjord for de velhavende
I år 1900 åbnede Vejlefjord Sanatorium. Det var Danmarks første tuberkulose-sanatorium. Staten havde givet et større tilskud. Patienterne skulle dog betale for opholdet.
Uansvarlige danskere
I 1901 blev ”Nationalforeningen til Bekæmpelse af Tuberkulosen” oprettet.
Tuberkulose i Vejle
Så mange døde af tuberkulose i Vejle Amt.
Farlig mand i Vejle
Under overskriften ”Politiets dilemma med tuberkuløs smittespreder” kunne man i 1959 læse følgende i Vejle Amts Folkeblad.