Alle kilder i temaet: 1. Under tysk styre

Danmark tabte krigen mod Preussen og Østrig i 1864. Fredsslutningen i Wien i oktober 1864 betød, at hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg blev fjernet fra det danske rige. I den nordlige del af Slesvig talte en stor del af befolkningen dansk, og de følte sig som danskere. De kom nu under tysk styre. Og de tyske myndigheder forsøgte at få det danske mindretal til at blive tysk. Det lykkedes dog ikke.

Vær loyal!
Spændingerne mellem de europæiske stormagter voksede op mod 1. Verdenskrig (1914-1918). Det blev vigtigere, at alle borgere i en stat var loyale. De nationale mindretallene blev anset for et problem. Det gjaldt også de dansksindede i Nordslesvig.
Køller-perioden
Fra 1897 til 1903 var Ernst Matthias von Köller overpræsident for Slesvig-Holsten. Han førte en særdeles hårdhændet politik over for dansksindede. Fx kunne man blive udvist, hvis man deltog i udflugter til Danmark. Hvis man sendte sine børn på efterskole i Danmark, risikerede man at miste forældreretten. Von Köllers forsøg på undertrykkelse af det danske mindretal, vakte så stor forargelse i Europa, at han måtte gå af.
Det haver så nyligen regnet
Historikeren Johan Ottosen oprettede i 1889 Studenter-Samfundets Sønderjyske Samfund. Foreningen skulle få folk nord for Kongeågrænsen til at støtte de dansk-sindede syd for grænsen.

Nordslesvigsk Skoleforening
De tyske myndigheder i Slesvig-Holsten arbejdede målrettet for at styrke tyskheden og undertrykke danskheden i provinsen.
Kejserens fødselsdag
Den tyske kejser Wilhelm 2. havde fødselsdag den 27. januar. Den blev markeret i skolen. De dansk-sindedes børn var ikke altid begejstrede.
Den tyske Forening
Flere tyske foreninger i Nordslesvig arbejdede for at udbrede tyskheden. En af dem var Den tyske Forening.
I tysk skole
Ingeborg Thomsens forældre var dansk-sindede. Hun skrev om sine oplevelser i en tysk skole.
Vandrelærere
Skoleforordningen fra 1888 betød, at al undervisning i Slesvig – bortset fra religion – skulle foregå på tysk. Hvis dansksindede forældre ønskede, at deres børn også lærte dansk, måtte de selv undervise dem. Der var også danske lærere, der underviste børnene privat. De blev kaldt vandrelærere. En af dem var Henriette Gubi.
Sønderborg efter nederlaget
Under krigen i 1864 bombede preusserne Sønderborg. Skolebestyrer Bertha Hahn var 16 år, da det skete. Hun skrev senere, hvordan det var at vende tilbage til Sønderborg efter bombardementet og det danske nederlag.