Alle kilder i temaet: 4. Grænsen mod syd

I slutningen af 1944 var det klart for de fleste, at Tyskland inden for en overskuelig tid ville tabe krigen. I Danmark var mange, der mente, at det tyske nederlag skulle bruges til at få grænsen rykket længere mod syd. Et parti som Dansk Samling mente, at Sydslesvig simpelt hen skulle indlemmes i Danmark. Andre mente, at der skulle foretages en ny folkeafstemning. De regnede med, at den ville betyde, at en del af Sydslesvig kom med i Danmark.

Dansk overhøjhed
Partiet Dansk Samling deltog i regeringen, der blev dannet lige efter befrielsen. Partiets leder Arne Sørensen var kirkeminister. På et møde i Odense i sommeren 1945 drøftede medlemmerne spørgsmålet om Sydslesvig.
Krav fra Frihedsbevægelsen i Sønderjylland
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.
For mange medlemmer?
Frants Thygesen sad i Grænseforeningens forretningsudvalg.

Speck-dänen
Tyskere i Sydslesvig, der meldte sig ind i danske foreninger for at få mad og andre goder, blev hånligt kaldt speck-dänen (flæske- eller pølse-danskere).
Sydslesvigs Skæbne
I 1951 udsendte Sydslesvigs Udvalg et lille skrift Har Sydslesvigs Skæbne ogsaa Interesse for mig?
Indkaldelse til møde
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.
Knud Kristensen
I december 1946 talte statsminister Knud Kristensen (V) på et møde arrangeret af Sønderjysk Forening i Birkerød.
Tyske flygtninge
I 1946 udsendte Slesvig-Ligaen pjecen Kendsgerninger om Sydslesvig.
Medlemmer af Sydslesvigsk Forening
Dette er et fake excerpt fordi feltet ikke er udfyldt på denne side.