Kærlighed, køn og seksualitet

Aarhus Universitetsforlag udgiver serien ”100 Danmarkshistorier”. Bogserien består af 100 bøger á 100 sider over 8 år, hvor forskere fortæller danmarkshistoriens vigtigste begivenheder i et lettilgængeligt sprog. I tilknytning hertil udarbejder HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling en række undervisningsforløb, der indeholder kildesamlinger og lærervejledninger.

I dette kildebankemne kan du finde kilder til en række temaer som handler som seksualitet, ægteskab, køn og ligestilling. Emnet er delt op i 4 temaer, som du ser nedenfor. Hver tema indeholder en række kilder, som du kan bruge til at besvare dine historiske problemstillinger. Du kan også se filmen ovenfor, som kan bruges som opgave til at igangsætte undervisning i køn og seksualitet.

Denne kildebank er tiltænkt udskolingen.

1. Kærlighed, kunst og forbud
2. Ægteskab, kærlighed og konsekvenser
3. På kanten
4. Køn over tid