Rundt om cyklen

Dette kildebankemne omhandler cyklens historie, betydning og brug. Du kan med emnet få indsigt i og komme rundt om cyklen med syv temaer, der hver indeholder 4-10 kilder og dertilhørende spørgsmål. Emnet ”Rundt om cyklen” er et fleksibelt læremiddel, som primært henvender sig til 7.-9. klassetrin.

Danmark er et forholdsvist fladt land – og derfor er det få steder, hvor det er svært at cykle. Næst efter Holland er Danmark da også det land i Europa, der har flest cykler i forhold til indbyggertallet. Næsten alle har haft en cykel, siden de var børn. For mange er cyklen et transportmiddel – både i hverdag og i ferien. Og der er forskellige former for cykelsport, som nogle dyrker og flere følger med i.

I mange år har cyklen haft betydning i vores liv og i samfundet. I tidens løb har cyklen ændret udseende. Også langt ud i fremtiden vil cyklen være vigtig – og der vil blive udviklet nye typer. Cyklen er den røde tråd i dette emne. Du kan få mere at vide om cyklens historie, hvordan cyklen har påvirket vores opfattelser af os selv og samfundet, og hvad den har været brugt til i sport og fritid.

Emnet ”Rundt om cyklen” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 7.-9. klassetrin. Emnet er organiseret i 5 temaer, der hver indeholder 5-9 kilder:

Tema: Æstetik og frihed
Tema: Tour de France
Tema: Tour de France – bagsiden
Tema: Danmark som cykelland
Tema: Cykling og kønsroller
Tema: Vejle som cykelby
Tema: Cykelløb