Erobringen af borgen Elfsborg

En af kamppladserne under Den Nordiske Syvårskrig var fæstningen Elfsborg, eller Älvsborg.

Elfsborg var en vigtig borg for svenskerne, fordi den lå ved Sveriges eneste adgang til havet ved Kattegat i Vest. Ellers var Sverige lukket inde af Danmark-Norge og havde ikke adgang til havet. En af de første krigshandlinger fra den danske konge Frederik 2.s side under krigen var derfor at angribe borgen. For at forhindre angrebet, brændte svenskerne den lille by, der lå uden for borgen af og tvang beboerne til at flytte. Alligevel lykkedes det en dansk hær at erobre borgen i september 1563.

Kildebilledet nedenfor er et kobberstik, der viser den danske hærs belejring af og angreb på Elfsborg.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildebillede

 

Kildebilledet er et kobberstik, udgivet i ”Sveriges historia III”, Oskar Alin, Stockholm, 1889, s. 266.