Frederik 2. bygger Kronborg

I 1574 påbegyndte man at bygge slottet Kronborg ved Helsingør.

Efter den nordiske syvårskrig manglede var Danmark et fattigt land. Da man gik i krig mod Sverige i 1563 havde man troet, at krigen ville kunne vindes på kort tid. Men krigen trak ud i 7 år, og Danmark vandt kun krigen fordi kongen lånte mange, mange penge for at købe lejede soldater til at kæmpe i krigen.

Efter den nordiske syvårskrig manglede var Danmark et fattigt land. Da man gik i krig mod Sverige i 1563 havde man troet, at krigen ville kunne vindes på kort tid. Men krigen trak ud i 7 år, og Danmark vandt kun krigen fordi kongen lånte mange, mange penge for at købe lejede soldater til at kæmpe i krigen.

I 1574 påbegyndte man at bygge slottet Kronborg ved Helsingør. Allerede under i 1420´erne blev der bygget en fæstning i Helsingør, hvor afstanden er kortest mellem den sjællandske kyst og Skåne. Under kong Frederik 2. lavede man en ny slags told, nemlig varetolden. Tidligere havde de danske konger opkrævet penge, told, pr. båd der passerede gennem sundet. Nu begyndte man at opkræve varetold, altså told ift. hvor mange varer, som skibene sejlede med oveni tolden pr. skib. Det betød at indtægterne fra tolden steg til det tredobbelte. For de penge kunne kongen bygge Kronborg slot, som både var et imponerende renæssanceslot, men også var nordens stærkeste fæstning. På murene opstillede man kanoner som var vendt ud i mod sundet, så man kunne beskyde skibe, som forsøgte at slippe igennem sundet uden at betale told.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Om Kronborg skrev forfatteren Jon Jensen Kolding i sin Danmarksbeskrivelse fra 1594:

”Ude på Sjællands kystside stråler Kronborg Slot, der er en overordentlig stærk og uindtagelige fæstning- Slottet der er virkelig storslået opført. …. Overfor på Skånes bred ligger en anden fæstning magen til, som hedder Helsingborg Slot. På begge sider af sundet findes en vældig mængde krigsmaskiner, der er stillede op der til skræk og advarsel for fartøjer, der skjult og uden tilladelse forsøger at sejle forbi og unddrage sig den told de skylder. For på dette sted skal der takket være naturen, der er skabt dertil, ….. aflægges regnskab for varer, der udføres eller indføres. …. De søfarende er nemlig tvunget til …. at sejle ind i dette bælts smalle passage imellem de to fæstninger. ”

Kildebillede 1

Kildebillede 2

Kildebillede 3

Kildebillede 3 billede af kronborgs kanoner. Den dag i dag er kanonerne stadig vendt ud mod Øresund, og man kan se Skåne på den anden side af sundet.

Kildeteksten er et bearbejdet uddrag af Jon Jensen Koldings, ”En ny Danmarksbeskrivelse”, oversat af Allan A. Lund, 1980, s. 89-90.

Kildebillede 1 er et fotografi af et koloreret kobberstik, o. 1600. Kildebillede 2 er et udsnit af kildebillede 1, hvor kronborg er i fokus. Billedet er lånt fra Det kongelige Biblioteks billedsamling.

Kildebillede 3 er et fotografi af kanonerne på Kronborg, 2018. HistorieLab.