Hånesang om svenskerne

Kildeteksten er en gammel dansk vise, der blev skrevet i 1564, under Den Nordiske Syvårskrig. Visen hedder ”Mageløs´ endeligt”.

Ordet Mageløs henviser til det svenske krigsskib Mars. Skibet blev kaldt Mageløs eller Jydehaderen af svenskerne, fordi det var stort og godt udrustet til krig med hunderevis af kanoner, flere end 300 søfolk og op mod 1000 soldater ombord.

Under Den Nordiske Syvårskrig kæmpede den danske flåde mod den svenske flåde, herunder skibet Mageløs. Den svenske flåde var bedre udrustet og mere kamptrænet end den danske i 1564. Alligevel lykkedes det den danske søhelt Herluf Trolle at erobre skibet under et søslag. Mageløs blev sprængt i luften under kampen og endte på havets bund.

Der blev skrevet en vise, som hånede svenskerne, og ikke mindst den svenske konge, Erik 14. I visen kaldes den svenske konge for ”Krøsus”. Kong Krøsus herskede 500-tallet f.v.t. over riget Lydien. Han var kendt for og stolt over at være enormt rig. En dag mødte han den græske digter Solon. Krøsus spurgte Solon, om de mange penge ikke var et bevis på, at han var lykkelig. Men Solon svarede, at godt kunne se, at kongen havde mange penge, men først når hans liv var slut, kunne man sige, om han havde været lykkelig. Kort tid efter blev Krøsus da også ramt af flere ulykker. Bl.a. andet omkom hans sønner. Siden er kong Krøsus blevet et øgenavn for folk, der praler med deres mange penge.

I visen er Erik 14. skurken, der er grådig efter rigdom og magt, og beskyldes for at starte krigen mod den danske konge, som han var i familie med. I virkeligheden var det den danske konge, der startede krigen. Visen er skrevet for både at hylde, at det lykkedes den danske flåde at sejre over den svenske flåde, og dels for at drille svenskerne.

Kildeteksten nedenfor er et uddrag af 5 vers fra visen, der er blevet oversat fra gammeldansk. Teksten er pædagogisk bearbejdet.

Kildebilledet viser en tegning af Mageløs. Vraget af skibet blev fundet på bunden af havet i 2013.

Spring til let udgave

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

1. Kong Erik af Sverige, og stolt,
sølv, guld, rigdom ville han have,
at han så trodsig og hovmodig blev,
og Danmarks [rigs]våben til sig skrev:
Han mente at Krøsus, den konge så rig,
kunne ikke være ham i foråd lig.
Krøsus foragtede Solons råd,
kong Erik dristigt på sin egen magt.
Nu står Mageløs på den hvide sand,
for det takker alle Gud af hjertens grund.

2. Fred og enighed måtte han foragte,
han brød pagt og forbund,
han foragtede venskab, slægt og familie.
Et underligt kram han lod sig bygge,
jordiske regenter lod han skrive for sig,
han ville de danske mænd fordrive,
det var i mange år besluttet,
stort svigt var der var lagt ind.

3. Rigtigt bevaret med faste bolværk
lod han bygge et skib stort og stærkt,
med skyts og folk udrustet
Jydehaderen lod han det kalde.
Jacob Nordbagge, hans admiral,
hans hovmodige hjerte stod til stort praleri,
han mente at blive uovervindelig.
et mageløst navn gav han det.

7. De danske mænd lod Gud sin nåde vise,
at hver mand skulle mærke og se,
den rige kan ikke den stærke befri,
at vove menneskelig magt hjælper ikke.
Men at vinde en sejr er alene op til Gud
som altid går imod den stolte,
da skikket gud det så
at Mageløs hovmod brænde må.

9. Kong Erik, så ville Gud det hovmod omvende,
Som Mageløs er med ild opbrændt.
Gud har gjort os fri af Mageløs,
at vi skulle lære i denne krig:
At give gud alene tak og ære,
at vide al hjælp at han at være,
han flittigt at kalde på,
at han vores fjender må afværge.
Nu står Mageløs på havets bund,
vi takker Gud af hjertens grund

Kildebillede

 

Kildeteksten er en oversæt og pædagogisk bearbejdet udgave af den gamle vise, ”Mageløs Endeligt”, fra 1564. Udgivet i Danske Viser fra Adelsviser og Flyveblade 1530-1630. København 1978-79.
Link til originaltekst: https://da.wikipedia.org/wiki/Magel%C3%B8s%27s_Endeligt

Kildebilledet er en tegning af skibet Mars. Ugivet i (1909) Illustrerad svensk sjökrigshistoria. 1: förra delen, omfattande tiden intill 1680: Afsedd för undervisningen vid k. sjökrigsskolan: Enligt uppdrag utarbetad [Illustrated Swedish Naval War History. 1: The First Part, Covering the Period up to 1680: Meant for Teaching at the Royal Naval Academy: The Mission Prepared], Stockholm: Albert Bonniers Förlag, pp. 69. Billdet er lånt fra Wikimedia Commons.