Kong Erik fortæller om massakren

Kildeteksten er et uddrag af et brev, som kong Erik skrev efter massakren i Ronneby. I brevet beskriver han, hvad soldaterne gjorde ved borgerne i Ronneby.

I 1563 udbrød der krig mellem Danmark og Sverige. Krigen blev blandt andet udkæmpet i de dele af Sverige, der dengang var dansk territorium, Skåne, Halland og Blekinge. I Blekinge lå byen Ronneby, der var en travl, dansk købstad. I september 1564 nåede krigen til Ronneby. En svensk hær angreb byen og den svenske konge Erik 14., havde givet ordre til at alle folk i byen skulle dræbes og byen brændes ned. Dengang var det almindeligt, at soldaterne i en hær fik lov til at plyndre en by efter at have indtaget den. Men her skulle byen udslettes total på kongens orde. Mange af byerne i de danske landområder blev ødelagt under krigen og markerne brændt af. Det var en del af taktikken fra den svenske konges side, så den danske hær der forsøgte at trænge ind i Sverige ikke kunne få mad af områdernes beboere.

Kildeteksten nedefor er et uddrag af et brev, som kong Erik skrev efter massakren i Ronneby, hvor han fortalte rigsrådet, hvad soldaterne gjorde ved borgerne i Ronneby.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

”Vandet i elven var rødt som blod af de døde kroppe, foruden hvad der blev nedlagt inde i byen. Og fjenderne var så skræmte, at man ikke havde meget besvær med dem, men man stak i dem som i en flok vildsvin, og man skånede ingen, men slog alle våbenføre ihjel, så at der i byen blev dræbt mere end 2000 mand, foruden nogle kvinder og børn, som de usle finnere slog ihjel . …”

Kildeteksten er et bearbejdet uddrag af kong Eriks brev, 1564.
Kildebilledet er lånt fra wikimedia.