Kongens krigsplaner

Kildeteksten fortæller om, hvad der skete med byen Ronnebys borgere, da den svenske hær trængte ind under Den Nordiske Syvårskrig.

I 1563 var der udbrudt der krig mellem Danmark og Sverige. Krigen blev blandt andet udkæmpet i de dele af Sverige, der dengang var dansk territorium, Skåne, Halland og Blekinge. I Blekinge lå byen Ronneby, der var en travl, dansk købstad.  I september 1564 nåede krigen til Ronneby. En svensk hær angreb byen og den svenske konge  Erik 14, havde givet ordre til at alle folk i byen skulle dræbes og byen brændes ned. Dengang var det almindeligt, at byer blev plyndret af en soldater, men mange af byerne i de danske landområder blev ødelagt under krigen og markerne brændt af. Det var en del af den svenske konges taktik, så den danske hær der forsøgte at trænge ind i Sverige ikke kunne få mad og hjælp af befolkningen. Erik d. 14. ønskede dog også, at hele Blekinge skulle renses for mennesker. Herefter skulle svenskere flytte til Blekinge, så området kunne blive svensk i stedet for dansk.

Kildeteksten nedefor fortæller om hvad der skete med byens borgere, da den svenske hær trængte ind i byen. Teksten er skrevet af en den danske boghandler og forfatter, Jens Lauridsen Wolf (1583-1660), som rejste meget i Norge og Sverige. Her fortæller forfatteren om, hvordan de svenske soldater myrdede beborerne i Ronneby. Han fortæller også, hvordan nogle tyske lejesoldater som kongen havde lejet til krigen gik til kongen og klagede over de mord, der blev begået da byen blev indtaget. Kongen beordrede at myrderierne på kvinder og børn skulle standses. Herefter skulle de overlevende kvinder og børn sendes til Sverige for at være slaver resten af livet. Kildeteksten er et pædagogisk bearbejdet uddrag.

Kildebilledet er et fotografi af en kirkedør i Ronneby. Under angrebet på byen forsøgte nogle af beboerne at gemme sig i byens kirke. Men soldaterne huggede kirkedøren ned og dræbte alle. Den gamle kirkedør er i dag hængt op i Ronnebys kirke. Her kan man stadig se sporene fra soldaternes økser.

Spring til let udgave

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst:

”For denne bys borgeretillagde de svenske sig ingen ære eller berømmelse, i den syv års krig imellem Danmark og Sverige som kong Erik førte. For da krigsfolk indtog denne by, siges det, at de begik der et uhyrligt mord, som ikke passede sig for kristne. Både på mænd og kvinder, piger og børn, som ikke blev sparet, hverken gamle eller unge. Sognepræsten slog de ihjel i kirkedøren, og kvinder som løb ud på gaden da byen var indtaget, med deres spæde børn i armene, og de som lå i barselsseng, tog knægtene deres spæde børn og kastede dem på ilden og moren slog de ihjel….

…og da de ærlige og oprigtige tyske knægte så deres [svenskernes] ynkelige mord, gik de til feltherren, og de talte hårdt til ham og sagde, at de tidligere havde deltaget i mange krige både hos tyrkerne og de kristne, men aldrig havde de set sådant et mord være begået, som der nu skete. Da blev trommen straks slået, at ingen skulle slås ihjel, men tages til fange, og føres ind i Sverige. De blev ført ud af byen til svenskelejren nøgne uden deres skjorter og undertøj, uden strømper og sko på benene, og da de kom ud i lejren, viste de ikke andet end at de skulle aflives. Da gik der bøn for dem til kong Erik af hans krigsråd, så gav han dem deres liv, og det blev befalet, at de skulle indføres i Sverige, og der trælle alle deres livs dage.”

Kildebillede

 

Kildeteksten er en bearbejdet oversættelse af originalteksten: Encomion Regni Daniæ 1654Det er Danmarks Riges Loff, af Jens Lauridsen Wolf, 1654.

Kildebilledet er fra Wikimedia Commons.