Freden i Knærød efter Kalmarkrigen

Her ses en kilde, der viser nogle af fredsbetingelserne efter Kalmarkrigen.

Kalmarkrigen blev afsluttet ved Freden i Knærød. Danmark stod som vinder af krigen. Der blev lavet en fredsaftale, hvor det var Sverige som var taberen. Blandt andet skulle Sverige betale en stor sum penge som erstatning for krigen. Selvom om aftalen var til Danmarks fordel og man i Sverige var utilfredse over aftalen, så rykkede fredsaftalen ikke afgørende på grænserne mellem Danmark og Sverige.

I kildeteksten nedenunder kan man se et forkortet uddrag af en fredsaftalen, der er opstillet i punkform. Den oprindelige tekst er noget længere med flere betingelser.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

  • Den svenske konge skulle betale krigsskadeerstatning til den danske konge – ligesom ved Freden i Stettin efter den nordiske syvårskrig, der sluttede i 1570. Beløbet var 1 mio. daler.
  • Der havde i en periode været konflikt mellem Norge og Sverige om grænseområdet Finmarken. Denne konflikt havde været mede til at starte Kalmarkrigen. Den konflikt blev i fredsaftalen afgjort til den dansk-norske konge Christian.
  • Den danske konge fik endnu engang godkendt sin ret til at bruge 3 kroner i sit rigsvåben.
  • Til gengæld skulle begge lande være fri for at betale told til hinanden – og Sverige skulle ikke betale told for at sejle igennem Øresund.

 

Kildebilledet er fra Wikimedia Commons.