Kong Christian stod ven højen mast

”Kong Christian stod ved højen mast” også kaldet Kong Christian, er den ene af de to danske nationalsange. I kildeteksten ses to af sangens vers.

Sangen fremstiller Danmark som en magtfuld søfartsnation.

I det første vers synges der om kong Christian 4., da han kæmpede i et søslag i 1644 mod svenskerne. Slaget fandt sted på under Torstenssonkrigen. Christian 4. er ombord på skibet Trefoldigheden. Søslaget er kendt for at Christian 4. blev såret i det ene øje, men fortsætter kampen mod svenskerne. De næste vers omtaler også andre danske søhelte fra forskellige krige mod svenskerne.

Sangen indgik i syngespillet ”Fiskerne”, der er skrevet af Johannes Ewald i 1779, og som var en hyldest til en 5 fiskere efter en modig redningsaktion. Teksten hylder helte og modige danske konger.

Kildeteksten nedenfor et pædagogisk bearbejdet uddrag af de 2 første vers i sangen.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

“1. Kong Christian stod ved den høje mast,
I røg og damp.
Hans våben hamrede så fast,
At gotens hjelm og hjerne revnede.
Da sank hvert fjendtligt skib
I røg og damp.
Flygt, skreg de, flygt, hvem der flygte kan,
Hvem kan vinde over Danmarks Christian i kamp?

2. Niels Juel var på vagt ved stormens brag
Nu er det tid.
Han gav signal til at kampen skulle gå i gang
Og slog fjenden i flere slag
Da skreg de højt blandt stormens brag
Nu er det tid
Flygt skreg de, alle, som kender et skjulested,
Hvem kan vinde over Danmarks Juel i kamp?”

 

Kildeteksten er et pædagogisk bearbejdet uddrag af sangen “Kong Christian stod ved højen Mast”
Tekst: Johannes Ewald, 1779, Melodi: Fr. Kuhlau, efter ældre melodi.

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.