Kongen og slaget ved Kolberger Heide under Torstenssonkrigen

Uden egentlig at erklære krig officielt angreb Holland og Sverige Danmark i december 1643. Fordi der aldrig blev erklæret krig med Danmark, kaldes konflikten også for Torstenssonfejden. Den 1. juli 1644 mødtes de 2 hære mellem Femern og Kielerfjorden. Det slag er kendt som slaget ved Kolberger Heide.

Mens Christian 4. var konge mere end fordoblede han Øresundstolden. Han ønskede at få flere penge, så han kunne bygge en flåde og have penge til en hær. Hollænderne, der handlede meget med både Danmark, Sverige og sejlede igennem Øresund for at komme til handelsbyerne langs Østersøen, blev dog vrede over den høje told. Samtidig følte Sverige sig spærret inde af Danmark, og begyndte at erobre landområder langs Østersøen. Det gjorde til gengæld Christian 4. urolig. Derfor støttede han Sveriges fjender i den store krig i Europa, Trediveårskrigen, der har raset i mange år. Da Christian 4. samtidig blev uvenner med hollænderne om nogle afgifter, slog Holland sig sammen med Sverige. Uden egentlig at erklære krig officielt angreb Holland og Sverige Danmark i december 1643. Fordi der aldrig blev erklæret krig med Danmark, kaldes konflikten også for Torstenssonfejden i stedet for krigen. Fejden er opkaldt efter den svenske general, Lennart Torstensson, som førte den svenske hær og besatte både Skåne og Jylland.

Sverige forsøgte så at vinde krigen til søs. Den 1. juli 1644 mødtes de 2 hære mellem Femern og Kielerfjorden. Det slag er kendt som Slaget ved Kolberger Heide.

Slaget er kendt fordi den danske konge selv ledede den danske flåde, og det var under dette slag, at kongen mistede synet på sit ene øje.

Det lykkedes danskerne at vinde slaget, men de tabte krigen. Der blev sluttet fred i 1645.

Slaget ved Kolberger Heide inspirerede i 1865 den danske maler Vilhelm Marstrand til at male et maleri, hvor han forestillede sig, hvordan den danske konge ledede slaget efter at han havde mistet sit ene øje.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildebillede

 

Kildebillede: Wilhelm Marstrands fresko Christian IV på “Trefoldigheden” i søslaget på Kolberger Heide (1865) i Christian 4.’s kapel i Roskilde Domkirke. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.