Øresund var kongens skatkammer

Kildeteksten er en forfatters beskrivelse af Øresundstoldens betydning for Danmark under Christian 4.

I 1594 skrev den danske præst og forfatter, Jon Jensen Kolding, om Den Nordiske Syvårskrig i sin bog ”En ny Danmarksbeskrivelse”. Jon Jensen Kolding skrev sin bog mens Christian 4. var konge i Danmark. I Sverige blev man meget vrede over det, som Jon Jensen Kolding skrev om den svenske konge Erik 14., der havde været Sveriges konge under Den Nordiske Syvårskrig.

Det endte med, at bogen blev forbudt i Danmark fordi Jon Jensen Kolding havde skrevet negativt om kong Erik 14 og Den Nordiske Syvårskrig på en måde, som man mente var en krænkelse af den fredsaftale, man havde indgået ved krigens afslutning i 1570. I fredsaftalen stod der nemlig, at Danmark og Sverige ikke måtte udgive smædeskrifter, det vil sige bøger og andre tekster, der hånede den anden part.

Kildeteksten nedenfor et bearbejdet uddrag af bogen, hvor Jon Jensen Kolding fortæller om Øresundstoldens betydning for Danmark.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

”Selv om Danmark hverken besidder guldførende årer eller vingårde, hvorover det kan være stolt, tåler det alligevel sammenligning med Arabien, Spanien, Ungarn, Italien eller Tyskland på følgende vis. For landet frembringer – bortset fra metalminer – sine egne vældige rigdomme. Til visse er nemlig denne Balterhavets munding en sand guldgrube og ægte vingård. Havet flyder nemlig med vin og guld. I kraft af disse umådelige årlige indtægter vokser kongens skatkammer og rigdomme….”

 

Kildeteksten er et bearbejdet uddrag af Jon Jensen Koldings, ”En ny Danmarksbeskrivelse”, oversat af Allan A. Lund, 1980, s. 91.

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.