Freden i Brømsebro 1645

Kildeteksten er et uddrag af fredsaftalen, der blev lavet for at afslutte Torstenssonkrigen i 1645.

I 1645, efter 2 års konflikt, blev der forhandlet om fred mellem Danmark-Norge og Sverige. Aftalen blev underskrevet i august og kaldes Freden i Brømsebro, efter den by i det nuværende Sverige, hvor freden blev indgået. Brømsebro lå lige ved grænsen mellem Blekinge, der dengang var en del af Danmark, og Småland, som var en del af Sverige.

Fredsaftalen lignede på mange måder den aftale, som Christian d. 4. havde indgået efter Kalmarkrigen i 1613 og den fred, der blev indgået i 1570 efter Den Nordiske Syvårskrig.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

  • De samme bestemmelser som blev indgået ved freden i Stettin i 1570 efter afslutningen på Den Store Nordiske Krig skulle gælde. Herudover:
  • Danmark skulle give de norske landskaber Jämtland og Härjedalen til Sverige.
  • Danmark skulle give de erobrede, svenske området tilbage, herunder Kalmar.
  • Danmark skulle give øerne Øsel og Gotland til Sverige.
  • Danmark skulle give den danske landsdel Halland til Sverige i 30 år.
  • Danmark blev tvunget til at sætte Øresundstolden ned.
  • Begge lande skulle have ret til at bruge tre kroner i deres rigsvåben. Dog måtte de ikke gøre krav på landområder, der tilhørte modparten.

 

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.