Freden i København efter Anden Karl Gustav-krig

Den Anden Karl Gustav-krig sluttede ved Freden i København. Fredsaftalen blev underskrevet i maj 1660.

I modsætning til Første Karl Gustav-krig, hvor Sverige havde været den klare vinder af krigen, var det Danmark der stod som vinder af den anden krig. Danmark fik dog ikke Skånelandene tilbage.

I kildeteksten nedenunder kan man se et forkortet uddrag af en fredsaftalen, der er opstillet i punkform. Den oprindelige fredsaftale er noget længere.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

  • De områderne Skåne, Halland og Blekinge tilhørte stadig Sverige som efter fredaftalen efter Den Første Karl Gustav Krig i 1658.
  • Sverige fik området Bohuslän som tidligere havde været norsk, og derfor under Danmark-Norge.
  • Danmark fik Bornholm tilbage. Bornholm var ellers givet til Sverige efter Den Første Karl Gustav-krig. Men Bornholmerne havde generobret kontrollen over øen fra svenskerne, så øen blev dansk igen. Det blev nu bekræftet i fredsaftalen at øen tilhøre Danmark. Til gengæld skulle den danske krone købe 18 godser i Skåne og give dem til den svenske krone.
  • Danmark fik det norske område Trondhjem, som Danmark havde været nødt til at give til Sverige efter den første krig.

Kildeteksten er et bearbejdet uddrag af fredsaftalen. Teksten er fra: Danmarks-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende Aktstykker, bd.5 (1920), s.359-76.

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.