Freden i Roskilde efter Første Karl Gustav-krig

Den Første Karl Gustav-krig sluttede ved Freden i Roskilde. Fredsaftalen blev underskrevet i februar 1658.

Fredsaftalen var hård, og Danmark måtte afstå endnu flere landområder end ved den sidste fredsslutning i 1645.

I kildetekst 1 nedenunder kan man se et forkortet uddrag af en fredsaftalen, der er opstillet i punkform. Den oprindelige tekst er noget længere med flere krav.

Kildetekst 1

  • De danske områder Skåne, Halland og Blekinge samt Bornholm skulle gives til Sverige.
  • De norske områder Bohus og Trondhjem skulle også gives til Sverige.
  • Danmark skulle have den svenske hær boende i landet frem til 2. maj. Det kostede mange penge at have en hær i landet, da de mange soldater skulle have mad.
  • Danmark skulle give 2000 soldater til Sverige.

Kildetekst 2

Kildetekst 2 er et bearbejdet uddrag af et brev, der blev sendt til den danske konge efter fredsforhandlingerne mellem Danmark og Sverige.

”Vi har i Herrens navn efter lang og besværlig forhandling færdiggjort aftalerne med de svenske embedsmænd. – Vi for vore personer ville ønske, at det måtte have været bedre. Gud skal vide, at vi har gjort hvad vi kunne, men hverken fornuft eller forklaringer har kunnet gælde imod magten. ”

Kildebillede

Efter selve underskrivelsen af fredsaftalen afholdt kong Frederik 3. et fredstaffel for den svenske konge, Karl X Gustav, på Frederiksborg Slot. Taffelet blev senere gengivet i en tegning, som ses nedenfor, i kildebilledet 1. Personen for bordenden, der er markeret med et 1-tal er den danske dronning, Sophie Amalie. Ved siden af hende til højre sidder den svenske konge, markeret med et to tal. Ved siden af ham sidder Frederik 3. Tegningen er lavet af en svensk officer og tegner, der deltog i begge Karl Gustav Krige.

Udsnit af kildebilledet

 

Danmarks-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende Aktstykker, bd. 5 (1920), s. 228-240.

Kildebilledet er et kobberstik af Jean Le Pautre, lavet efter tegning af ingeniørofficeren Erik Dahlberg.
Fredstaffelet på Fredensborg slot.1658. Tegnet af Erik Dahlberg, 1658.

Kildetekst 2: Er et bearbejdet uddrag af et uddrag af: ”Roskilde II. Fra Byen og dens historie”, af Arthur Fang.