Kong Frederik 3.s brev til Gøngehøvdingen

Kildeteksten nedenfor et brev som kong Frederik 3. skrev til Svend Poulsen, kaldet Gøngehøvdingen under Anden karl Gustav-krig. Brevet var egentlig til de sjællandske bønder.

Under flere af 1600-tallets krige mellem Danmark og Sverige kæmpede en del af befolkningen i Skånelandende på dansk side. Nogle af disse folk blev kaldt [1524]snaphaner[/begreb]. De kæmpede imod svenskerne, enten sammen med den danske eller hær eller sammen i små grupper.

En af de mest kendte snaphaner var Svend Poulsen, kendt som Gøngehøvdingen. Svend Poulsen blev sandsynligvis født i Skåne eller Halland omkring 1600-1610, som dengang var dansk territorium. Svend Poulsen kæmpede som dansk officer under i 5 forskellige krige fra 1645-1679. Under Anden Karl Gustav-krig organiserede Svend Poulsen en modstandsbevægelse, der kæmpede imod den svenske hær på Sydsjælland. Det er denne modstandskamp på Sjælland, som Gøngehøvdingen er mest kendt for.

Kildeteksten nedenfor et brev som kongen, Frederik 3. skrev til Svend Poulsen under krigen i august 1658. Brevet var egentlig til de sjællandske bønder. Svend Poulsen skulle nemlig tage rundt til bondebefolkningen og få dem til at kæmpe mod svenskerne. Derfor fik Svend Poulsen et brev med fra kongen, som skulle overbevise bønderne om at kæmpe sammen med ham mod svenskerne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

“Efter som vi uventet er blevet overfaldet[invaderet] af kongen i Sverige og her i residentsstaden [København] er belejret, så tvivler vi ikke på, at enhver af vore tro og oprigtige undersåtter vil handle efter den ed og pligt, som de er bundet til af os, og derfor vil gøre fjenden al mulig afbræk[forhindringer] og skade. Til dette [at bekæmpe fjenden] har vi anbefalet Svend Poulsen at begive sig ud på landet for at samle almuen. Derfor beder vi jer alle og enhver, som vi forsøge at bekæmpe fjenden, at hjælpe ham [Svend Poulsen] med al magt, hvis han behøver jeres tjeneste, og hvordan al skade og ulemper kan tilføres fjenden.”

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af brevet fra kongen. Kildent er lånt fra: Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003. Se også danmarkshistorien.dk for kilden i ubearbejdet udgave.