Krigene gik hårdt ud over befolkningen

Fem bønder fortæller om krigen.

Under Anden Karl Gustav-krig i 1659 var det meste af Danmark blevet erobret af svenskerne. Dengang var det almindeligt, at en hær, der havde kontrol over et område, kunne plyndre befolkningen. Det var nemlig dyrt for kongerne at betale de mange soldater i hærene, så befolkningen måtte både give mad og ejendele til soldaterne. Og nogle gange tog soldaterne ikke kun mad, men voldtog og slog ihjel. Krigene gik derfor også ud over almindelge mennesker.

Kildeteksten nedenfor en erklæring som fem bønder på øen Langeland gav om hvordan svenskerne behandlede dem i deres sogn. Teksten er fra ca. 1660. Den ”han” der omtales i kildeteksten er en svensk general, der havde kommandoen over området, og som ifølge bønderne lod sine soldater torturere bønderne. Bukspænden som nævnes i kildeteksten var en måde at torturere på. Offeret blev bukket sammen og bundet fast. Torturmetoden kunne være livsfarlig.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst

“…. Hans underordnede [de svenske soldater] tog ikke alene alt hvad de ville, men de pinte også ynkeligt og jammerligt med bukspænden, pisk og adskillelige måder og trakterede og behandlede os på uhørte og ukristelige måder. Frem for alt er begrædeligt og sørgeligt med de mange folk, som han udtog, ikke alene unge karle og drenge, men også gifte mænd, så deres fattige hustruer og børn af den grund er kommet i den største elendighed og mange døde af hungersnød. … ”

Kildeteksten er en oversat til nudansk og pædagogisk bearbejdet udgave af: Aarsberetninger fra Geheimearchivet, bd. 6, 1876-1882, s. 241-42.