Krigens mest berømte mand

Den mest berømte danske person fra Den Store Nordiske Krig er ikke den danske konge, Frederik 4., men Peter Wessel, bedre kendt som Tordenskiold.

Efter at Danmark var gået ind i den Store Nordiske krig igen i 1709, kæmpede Danmark og Sverige mod hinanden i flere store slag.

Den mest berømte danske person fra Den Store Nordiske Krig er ikke den danske konge, Frederik 4., men Peter Wessel, bedre kendt som Tordenskiold. Tordenskiold blev født i Norge i 1690, men da Norge dengang var en del af Danmark, var han norsk-dansk.

Som 14-årig rejste Peter Wessel til København fordi han gerne ville gøre karriere indenfor flåden. I 1709, det samme år som Danmark igen gik i krig mod Sverige, blev Peter Wessel optaget på søkrigsskolen. Han var dygtig og ambitiøs og allerede året efter fik han kommandoen over et mindre skib. Han steg hurtigt i graderne indenfor flåden, og hans dygtighed i flere søslag mod svenskerne gjorde ham berømt og populær. Og så var han gode venner med kongen.

Allerede i 1716 blev Peter Wessel adlet af kongen under navnet Tordenskiold.

Kildetekst 1

Historikeren C. F. Allen (1811-1877) beskrev Tordenskiold sådan i 1863:

”[…] Tordenskjold, eller som hans fødenavn lød Peder Vesel […]. Han var af borgerlig herkomst, først skrædderdreng, siden matros. Man han svingede sig ved en række heltebedrifter […] op til en admirals værdighed. Af Frederik 4. […] fik han navnet Tordenskjold, fordi han var et værn for Danmark og en rædsel for dets fjender.
Til hans bemærkelsesværdige bedrifter hører slaget i Dynekilen og indtagelsen af den næsten uovervindelige klippefæstning Karlsten. […] Tordenskjold døde i en ung alder kort efter der var sluttet fred, dræbt af den svenske oberst Stahl. Men hans mageløse heltegerninger, hans ædle hjerte, hans åbne og ægte nordiske tænkemåde har bevaret ham i udødeligt minde hos det danske folk.”

Kildetekst 2

Kildeteksten ovenfor henviser til adlingen af Peter Wessel. I 1715 blev Peter Wessel adlet af den danske konge, Frederik 4. Det gjorde han under navnet Tordenskiold. Kildeteksten nedenfor er et uddrag af det adelsbrev, som Tordenskiold fik af kongen.

”Vi Frederik den fjerde af Guds nåde ….
…. Gør det kendt for alle, at vi nådigt på grund af den tjeneste og tapperhed, som vores kaptajn ved vores flåde, vores Peter Wessel ind til nu lydigt har bevist over for os og herefter nådigt skal bevise overfor os i fremtiden, har bevilget i kraft af dette åbne brev, at han og hans ægte børn og deres arvinger må og skal nyde alle privilegier, herligheder og benådninger, som alle andre af adelen i vores riger og lande ny har og nyder. ….”

Kildebillede

Peter Wessel Tordenskiolds våbenskjold, som han fik da han blev gjort adelig af kongen. I det øverste felt til venstre fremstilles navnet Tordenskiold med lynild og torden på en blå bund. Den blå farve var Sveriges farve. I det andet felt øverst til højre ses den hvide ørn på rød bund. Den røde ørn henviser til Tordenskjolds krigsskib ”Hvide Ørn”. I det tredje felt nederst til venstre ses to gyldne kanonløb med tre kanonskud. De tre kanonskud var et slags kodeord, en måde de dansk-norske krigsskibe kunne identificere hinanden på. I det fjerde felt ses den norske løve i de danske våbenfarver.

 

Kildetekst 1: C.F. Allen: Haandbog i Fædrelandets Historie med stadigt henblik paa Folkets og Statens Indre udvikling. A. A. Reitzels Forlag. 1863, s. 463

Kildetekst 2 er et bearbejdet uddrag af Tordenskiolds adelsbrev. Originalen findes på Rigsarkivet. 

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.