Danmark går ind i krigen igen

Efter at have sluttet fred med Sverige i 1700, holdt Danmark-Norge sig ude af Den Store Nordiske Krig i flere år. Men i 1709 gik den danske konge i krig igen.

Efter at have sluttet fred med Sverige i 1700, holdt den danske konge, Frederik 4. sig ude af Den Store Nordiske Krig.

I 1709 skete der dog noget, der fik den danske konge til at gå ind i krigen igen. Den svenske hær led et stort nederlag mod den russiske hær i slaget ved Poltava, og den svenske konge Karl 12. måtte flygte.

Det fik Frederik 4. til at gå ind i krigen igen mod Sverige sammen med sin allierede Sachsen-Polen i 1709. Senere gik kongeriget Preussen (del af det nuværende Tyskland) også ind i krigen på Danmarks side.

Kildebillede 1

På kildebilledet nedenfor ses et billede af tre konger. Til venstre ses kongen af Sachsen-Polen, i midten den preussiske konge og til højre den danske konge, Frederik 4. I 1709 blev der afholdt tre møder mellem de tre konger. De møder inspirerede til billedet, der er malet i 1709. Billedets titel er ”Trekongebilledet”.

Kildebillede 2

Mens den svenske hær var svækket efter nederlaget til Rusland, angreb Frederik 4. Skånelandene igen i november 1709. Den danske hær rykkede frem i Skåne, mens svenskerne trak sig tilbage uden kamp.

I marts 1710 mødtes en stor svensk hær under ledelse Magnus Stenbock den danske hær i et stort slag ved den skånske by Helsingborg. Slaget ved Helsingbor er et af de blodigste slag der nogensinde er udkæmpet på svensk jord. besejrede Sverige den danske hær ved Helsingborg.

Svenskernes succes er blevet tilskrevet den skånske guvernør, Stenbock. Stenbocks sejr over danskerne ved Helsingborg har inspireret kildebilledet nedenfor. Billedet er et maleri fra 1892 af den svenske maler Gustav Cederström. Cederström var en af Sveriges mest populære historiemalere i 1800-tallet.

Kildebillede 3

Efter den svenske hærs sejr ved Helsingborg trak den danske hær sig tilbage til Danmark. Inden den danske hær trak sig tilbage, blev 5.000 heste stukket ned, fordi de ikke skulle falde i svenske hænder. Det blev sidste gang, at en dansk hær nogensinde forsøgte at erobre Skåne tilbage til Danmark.

Resten af den kampene mellem Danmark og Sverige under Store Nordiske Krig blev udkæmpet i Tyskland.

I 1712 besejrede en svensk hær under ledelse af Magnus Stenbock igen en dansk hær i Tyskland.

I 1713 var Stenbock held dog sluppet op. Stenbock og hans hær blev omringet i Tønning i det
nuværende Sønderjylland. Stenbock endte med at opgive kampen og blev taget til fange. På kildebilledet nedenfor ses Magnus Stenbock, der afleverer sit våben til den danske konge Frederik 4. Kildebilledet er et kobberstik fra der er lavet efter et maleri fra 1713.

 

Kildebillede 1 tilskrives den tyske maler Samuel Theodor Gericke, 1709. Billede fra: Claudia Sommer, Petra Reichelt: Schloss und Park Caputh, S. 19; Vinzenz Czech, Das Potsdamer Dreikönigstreffen 1709. Cuivillier Verlag, Göttingen 2008, Hans-Joachim Giersberg: Das Potsdamer Stadtschloss. S. 120. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.

Kildebillede 2 er et maleri af Gustav Cederström, 1892. Billedet bærer titlen Magnus Stenbock vid Helsingborg. Hd.se. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.

Kildebillede 3 bærer titlen: Den Svenske Rigsraad og General Feldt marskalk Grew Stenbock overleverer som Fange sin Kaarde til Friderik den Fierde ved Tönningen den XVII Maj Aar MDCCXIII. Kobberstik af Haas, Georg (1751-1817) efter maleri af Lorentzen, Christian August (1746-1828). Billedet er lånt fra Det Kongelige Bibliotek, Billedsamlingen.