Danmark går ind i krigen

I 1700 gik Danmark i krig mod Sverige - og tabte.

I løbet af 1600-tallet havde Sverige udviklet sig til at være den stærkeste magt i Norden. Danmark havde mistet Skånelandene til Sverige. Sverige havde også erobret landområder langs Østersøen og havde erobret områder i Nordtyskland, Øst- og Centraleuropa. Der var derfor flere lande, som gerne ville begrænse svenskernes magt. Den russiske zar, Peter den Store, lavede en alliance med Danmark. Den danske konge, Frederik 4. ville gerne have Skånelandene tilbage og zaren ville gerne have Sveriges østersøområder.

Så Danmark gik i krig mod hertugen af Slesvig-Holsten, der var allieret med Sverige i starten af 1700.

Holland og England ønskede ikke, at den danske konge igen kom til at herske på begge sider af Øresund. Og de ønskede heller ikke at den russiske zar skulle have magten. De syntes at det var bedst at Danmark og Sverige deltes om det, for så kunne de holde styr på hinanden og ikke kræve alt for mange penge for at lade handelsskibe sejle igennem Øresund. Så Holland og England hjalp svenskerne. De satte tropper i land på Sjælland, mens den danske hær kæmpede sydpå. De bombede også København, og selvom byen ikke blev beskadiget i særlig høj grad, måtte Frederik 4. alligevel indgå fred.

Kildebilledet nedenfor er et kort fra 1701. Billedet forestiller bombningen af København.

Kildebillede

 

Danmark måtte slutte fra i august måned efter en kun 5 måneder lang krig. Den fredsaftale der blev underskrevet kaldes Freden i Traventhal, da den blev underskrevet i Slesvig-Holsten.

Kildetekst

Fredstalen bestemte blandt andet at:

  • Danmark skulle anerkende at hertugdømmerne Slesvig-Holsten-Gottorp, som tidligere havde tilhørt Danmark, var selvstændige hertugdømmer
  • Danmark skulle betale 260.000 rigsdaler i krigsskadeerstatning til hertugdømmerne
  • Danmark lovede ikke at støtte Sveriges fjender

Kildebilledet er et fotografi af et kort over Københavns bombardement. Af Johan Fridlein, 1700. Billedet er lånt fra Det Kongelige Bibliotek, Billedsamlingen.