Kampen om Skåne og det store sildemarked

Skånemarkedet var et stort marked i middelalderen, hvor der blev handlet med sildefisk.

Markedet blev kaldt Skånemarkedet, fordi det lå i Skåne i det nuværende Sverige, samt i Dragør i Danmark. I Middelalderen spiste man mange fisk. Det gjorde man især i fastemånederne, hvor alle skulle holde sig fra at spise kød i to måneder hvert år. Man måtte til gengæld gerne spise fisk, og derfor var der stor efterspørgsmål på saltede fisk i mange lande. Når fisk var saltet, kunne de holde sig længe i tønder, og de kunne transporteres langt væk på skibe og i vogne.

Hvert år samledes enorme sildestimer sig i Øresundsområdet i september og oktober måned, og derfor var det nemt at fange mange sild ved kysten ud for Skåne. Det myldrede med folk fra både Danmark, Sverige og andre lande, der fangede, saltede og handlede med sildene. Det var især tyske Hansa-købmænd, som styrede handelen. Og der var mange penge at tjene for dem, som handlede med sildene.

Der var også mange penge at tjene for den konge, der havde ejede handelsområderne. De handelsmænd, som handlede med sildene på markedet skulle betale kongen en afgift for at få lov at handle. Og de handelsmænd som sejlede igennem Øresund for at købe fiskene skulle også betale en afgift, kaldet told. Skåne hørte i mange år under den danske konge, men i midten af 1300-tallet kæmpede den svenske konge Magnus og den danske konge Valdemar om retten til Skåne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

I kildeteksten nedenfor beskrives middelalderens sildefiskeri i Skåne. Teksten er et uddrag af en krønike, en fortælling, som blev skrevet af skriveren Saxo Grammaticus, der levede i sidste halvdel af 1100-tallet og skrev om danskerne historie.

”Øst for sjæland ligger Skåne, skilt derfra ved et sund, som hvert år plejer at fylde fiskernes garn med rig fangst, thi der er for det meste fyldt så meget op med fisk, at skibene undertiden bliver siddende fast og knapt ros igennem dem, og at man behøver ikke at bruge barn for at fange dem, men ligefrem kan tage dem med hænderne.

Kilde 2

Billedet nedenfor forestiller sildefiskeri i Skåne i Middelalderen. Tegningen er lavet af en svensk præst og er fra første halvdel af 1500-tallet.

Tekstkilden er et uddrag af Danmarks Krønike af Saxo, oversat af FR. Winkel Horn, Lindhardt og Ringhof, 2015. Kilden er lettere pædagogisk bearbejdet.

Kildebilledet er en tegning af Olaus Magnus, o. 1500. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.