Kongen ville genopbygge landet

Valdemar d. 4., med tilnavnet Atterdag, blev konge i år 1340. Fra 1332-1340 havde der ikke været nogen konge i landet. Det ville kongen lave om på.

Da Valdemar d. 4. med tilnavnet Atterdag, blev konge i år 1340 var store dele af Danmark pantsat. Nogle af de konger, der havde regeret i Danmark før Valdemar, havde lånt penge af rige, tyske grever til at føre krige for. De tyske grever havde fået pant i store områder af Jylland og Fyn som sikkerhed for deres bortlånte penge. Valdemar overtog derfor kun den nordligste del af Nørrejylland da han blev konge i 1340. Valdemars regeringstid var én lang kamp for at samle riget og styrke kongemagten – og det gjorde han både gennem forhandlinger og gennem krig.

Valdemar fik faktisk betalt lånene ud og efter 6 år var hele landet tilbage på danske hænder – på nær Skåne i det nuværende Sverige, som tidligere havde tilhørt Danmark. Under den kongeløse tid havde den Svenske konge, Magnus Eriksson, købt Skåne. Men Valdemar erobrede Skåne tilbage.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst:

”…så snart der tilbød sig en lejlighed, gik Valdemar over sundet og tog først den stærke Helsingborg med det stærke tårn, Kærnen, som endnu står; herfra erobrede han så det gamle danske land. Hele folket – fra begge sider af sundet – stod med ham i denne kamp. Han var dygtig og hurtig som krigsherre. Magnus Eriksson havde han narret. Men Danmark havde han samlet; nu var det atter et rige….”

 

Kildeteksten er et bearbejdet uddrag af: Nikoline N. Helms: De danske og deres Broderfolk. Bog for større Børn i Skole og Hjem”, 1913.

Kildebilledet er lånt fra Wikimedia Commons.