Kong Valdemars drilledigt

Her et et eksempel på, hvordan Valdemar Atterdag gjorde grin med sine fjender.

I 1300-tallet var det Hansaen, der sad på det meste af handelen i Nordeuropa. Valdemar angreb og erobrede først Skåne, og så øerne Øland og Gotland fra svenskerne i 1360-61. Det blev Hansaen meget vrede over. På øen Gotland lå nemlig Visby, som var en rig hansestad, og den bestemte Valdemar over efter erobringen. Hansaen ønskede heller ikke at den danske konge havde så meget magt i Østersøen, hvor Hansaens skibe sejlede med varer.

Hansaen, der dengang bestod af 77 byer i sammenslutning, gik derfor i krig mod Valdemar to gange i 1360´erne. Den første krig vandt Valdemar. Den anden tabte Valdemar, da han havde fået mange fjender, der kæmpede sammen imod ham.

Valdemar gjorde grin med Hansaen og kaldte dem for skræppende gæs. Der blev lavet et digt, der gjorde grin med hansaerne. Digtet et oprindeligt på plattysk, men er herunder oversat til dansk.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst:

“Syvoghalvfjerds høns
syvoghalvfjerds gæs,
Så længe at gæssene ikke bider mig,
giver jeg en skid for hønsene”.

 

Kildeteksten findes i mange forskellige varianter, her oversat fra plattysk til dansk.

Kildebilledet er fra Colourbox.