Tyske flygtninge i Danmark

Aarhus Universitetsforlag udgiver serien 100 Danmarkshistorier. Bogserien består af 100 bøger a 100 sider, hvor forskere fortæller danmarkshistoriens vigtigste begivenheder i et lettilgængeligt sprog. I tilknytning hertil udarbejder HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling en række undervisningsforløb, der indeholder kildesamlinger og lærervejledninger.

Emnet ”Tyske flygtninge i Danmark” er et fleksibelt læremiddel, som henvender sig til 7.-9. klassetrin. Dets historiske fokus er på tiden 1945 til 1949, hvor tyske flygtninge fra den østlige del af det daværende Tyskland havde søgt tilflugt i Danmark. Emnet er organiseret i 4 temaer, der hver indeholder 8-12 kilder:

1. Flugten fra Østpreussen
2. Ankomsten til Danmark
3. Efter befrielsen
4. De store lejre