Om billedquizzerne

Quizzerne kan bruges både som et evalueringsredskab, når man vil afdække tegn på læring, og som et egentligt læringsmiddel, idet der i forklaringerne er indbygget væsentlige historiske informationer. Ligegyldigt om quizzerne anvendes på den ene eller anden måde, vil man kunne anvende deres spilagtige karakter til at motivere eleverne.

Har man fokus på læringsaspektet, vil det være en god idé at være opmærksom på, at spil-karakteren også indeholder en risiko for, at eleverne ikke altid læser forklaringerne. De skynder sig i stedet videre til næste opgave og glemmer at forholde sig aktivt til, hvad der står.

Et godt råd er, at gøre det klart for eleverne på forhånd, at de kun får det fulde udbytte af quizzerne, hvis de læser begrundelserne grundigt. Det gælder selvfølgelig især, hvis eleverne svarer forkert og har behov for at vide, hvorfor det var forkert.

Billedquizzerne falder i to hovedtyper: “Hvilket billede passer ikke ind” og “Kronologi”. Herudover er der to quizzer uden for kategori.

I det følgende præsenteres de forskellige quiztyper og enkeltquizzer, og hvor det er relevant, markeres det, hvordan de kan bruges i arbejdet med Forenklede Fælles Mål.

Hvilket billede passer ikke ind?

I disse quizzer bliver eleven præsenteret for 4 billeder, og opgaven går ud på at udpege det billede, der ikke passer ind i sammenhængen. Svarer eleven forkert, får hun/han en ekstra chance. Herefter følger en skærmside med det korrekte svar, inden at de kommer videre til næste udfordring.

Udvikling og teknologi (let)

Quiz med fokus på relativ datering samt på livsgrundlag og produktion. Der lægges vægt på elevernes evne til at iagttage og forbinde iagttagelserne med grundlæggende teknologiske forandringer. Kan bruges fra de yngste klassetrin.

Krig og magt (let-mellem)

Quiz med fokus på relativ datering samt på krig og magt. Der lægges vægt på elevernes evne til at iagttage og forbinde iagttagelserne med grundlæggende historiske forandringer. Kan bruges fra mellemste klassetrin.

Tidsperioder (mellem)

Quiz, der træner elevernes evne til at forbinde genstande, personer og begivenheder med centrale historiske perioder og at identificere væsentlige brud. Kan med fordel bruges på mellemste klassetrin.

Den kolde krig (svær)

Quiz, der arbejder fokuseret med den kolde krig som historisk periode. Der kræves et indgående kendskab til begivenheder og personer fra perioden, og det vil derfor være mest oplagt at bruge quizzen i slutningen af et forløb om den kolde krig.

Kronologi

Hvem/hvad kom først i historien (mellem)

Quiz med fokus på relativ datering af to historiske personer, perioder eller fænomener i forhold til hinanden. Der lægges i høj grad vægt på periode-kendskab, og det vil derfor være et fint redskab fra og med mellemtrinet.

Magtfulde mænd og kvinder (mellem)

Quiz baseret på relativ datering, hvor det handler om at kunne placere forskellige historiske personer tidsmæssigt i forhold til hinanden. Quizzen forudsætter kendskab til både ældre og nyere historie og vil derfor egne sig bedst på ældre klassetrin.

Begivenheder fra danmarkshistorien (svær)

Quiz, hvor der arbejdes med absolut datering af væsentlige begivenheder fra danmarkshistorien. Da eleverne skal forbinde personer og begivenheder med konkrete årstal, fordelt på hele danmarkshistorien, vil materialet egne sig bedst i udskolingen.

Begivenheder fra verdenshistorien (svær)

Quiz, hvor der arbejdes med absolut datering af væsentlige begivenheder fra verdenshistorien fra Tutankhamon til Angrebet på World Trade Center. Da eleverne skal forbinde personer og begivenheder med konkrete årstal, fordelt på hele verdenshistorien, vil materialet egne sig bedst i udskolingen og på ungdomsuddannelserne.

Udenfor tema

Vælg den rigtige tekst (svær)

Quiz, hvor eleverne skal forbinde ikoniske billeder af historiske begivenheder med den korrekte tekst blandt fire forskellige muligheder. Der arbejdes med visuel afkodning af historiske billedfremstillinger og med absolut kronologi, da alle billederne som en hjælp er forsynet med et årstal. Quizzen kræver et relativt bredt kronologisk overblik og egner sig derfor i udskolingen.

De fire gamle partier i dansk politik (svær)

Denne quiz er ikke en egentlig billedquiz, men indeholder som de øvrige quizzer forskellige interaktive opgaver. Quizzen kræver viden om nyere dansk politisk historie og egner sig derfor til et forløb i historie eller samfundsfag om dette emne.