Børn, kultur og lærende partnerskaber

Et udviklingsprojekt på Museet for Samtidskunst om formidling af kunst til små børn.

Børn fra børnehaven Kastanjen undersøger klaver. Foto: Projektteamet

Denne rapport knytter sig til et FoU-projekt, der i 2018 under temaet ”Børn, Kultur og Lærende Partnerskaber” blev realiseret sammen med Museum for Samtidskunst i Roskilde i HistorieLab-regi. Projektteamet bestod af fire medarbejdere fra Professionshøjskolen Absalon under ledelse af Cand. Mag. Bennyé D. Austring. Ud over museet involverede projektet børn og pædagoger fra to dagtilbud i Roskilde.

Læs rapporten “Børn, kultur og lærende partnerskaber”

Projektet stillede skarpt på henholdsvis små børns møde med museumsverdenen og pædagogens rolle og funktion i tilknytning til børnenes oplevelser. På baggrund af filmede observationer og interviews med børn og pædagogisk personale, leverer projektteamet en række anbefalinger, herunder ideer til praksisrettede tiltag, som dette og andre museer – næsten uanset økonomi – vil kunne anvende umiddelbart.

Undersøgelsen afdækkede følgende problemstillinger, som rapporten udfolder og tilbyder svar på:

  • Regler for børns færden på museet
  • Pædagogens rolle under børnenes museumsbesøg
  • Samarbejde mellem pædagoger og museum
  • Formidlingsformer i forhold til målgruppen
  • Museets fysiske indretning
  • Pædagogiske potentialer i målgruppens kunst- og museumsoplevelser
  • Muligheder for inddragelse af børn og forældre

Rapporten er forfattet af Bennyé D. Austring – med bidrag fra Charlotte Schultz Thers, Martin Hoffmann og Nils Falk Hansen, Professionshøjskolen Absalon.