Den Sønderjyske Historiekanon

Lad dine elever være medskabere af historie

Den Sønderjyske Historiekanon er et interaktivt læremiddel, hvor elever og andre interesserede kan blive klogere på sønderjysk historie og debattere, hvilke begivenheder i Sønderjyllands historie der har størst betydning for deres liv i dag.

Den Sønderjyske Historiekanon præsenterer gennem tekst og video 20 forskellige højdepunkter fra den sønderjyske historie. Opretter man en bruger, kan man deltage i debatten. Man kan stemme og give begrundelser for, hvorfor en begivenhed er vigtig og på den måde indgå i en dialog med andre om, hvilke dele af fortiden der er mest betydningsfulde i nutiden. Gennem arbejdet møder man således forskellige opfattelser og får en fornemmelse for, hvorfor det er væsentligt at forholde sig til fortiden.

På baggrund af deltagernes svar genereres der dels en personlig ”Min historiekanon” og et samlet afstemningsresultat for alle unge sønderjyske brugere, kaldet ”Den Fælles Sønderjyske Historiekanon”. Begge disse kanoner kan sammen med hjemmesidens materiale om historiebevidsthed bruges som udgangspunkt for refleksioner om, i hvilken grad man i dag kan tale om en særlig sønderjysk identitet.

Læremidlet retter sig primært mod unge i folkeskolens ældre klasser og på ungdomsuddannelserne, og der er udviklet lærervejledninger med konkrete forløbsforslag i forhold til begge målgrupper.

Gå til Historiekanon