Forenklede Fælles Mål i historie

HistorieLab udgiver ”Forenklede Fælles Mål i historie – en håndsrækning”. Den tilbydes gratis til grundskolernes historielærere mod betaling af omkostninger til ekspedition og forsendelse.

Forenklede Fælles Mål er trådt i kraft. Den adskiller sig på flere måder fra tidligere læreplaner fx ved at være formuleret som kompetenceorienterede læringsmål. Der lægges således op til en ny måde at tolke og bruge læreplanen på.

Som titlen fortæller, er HistorieLabs udgivelse ”Forenklede Fælles Mål i historie – en håndsrækning” en konkret hjælp til lærere, der underviser i historie i grundskolen, til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i overensstemmelse med intentionerne i Forenklede Fælles Mål.

Bogen på ca. 120 sider er udarbejdet af medarbejdere ved HistorieLab, i samarbejde med historielærere. Den indeholder bl.a. kapitler om, hvad kompetenceorientering og de enkelte kompetenceområder betyder, hvordan de tværgående emner kan integreres i historie, samt eksempler på, hvordan målstyret undervisning kan tilrettelægges.

”Forenklede Fælles Mål i historie – en håndsrækning” er gratis mod, at man betaler omkostninger til ekspedition og forsendelse.

Bogen bestilles i 1, 2, 5, 10 eller 20 eksemplarer direkte hos trykkeriet. Følg instrukserne og bestil via linket nedenfor:

NB! På bestillingssiden skal du angive brugernavnet: natvid
Herefter skal du angive password: natvid
Du skal også indtaste EAN-nr. Har du ikke et EAN-nummer, taster du blot 0

Bestil her med ovenstående brugernavn og password.