Historie på langs af skoleformer

Ny rapport om sammenhænge og progression mellem grundskole og gymnasier.

HistorieLab opererer i sin projektperiode frem til udgangen af 2018 med et helhedsorienteret fokus på historiefaget og historieundervisning i danske skoler. Videncentrets aktiviteter, herunder forskningsprojekter, retter sig mod førskoleområdet, grundskole såvel som ungdomsuddannelser. Det er sammenhænge mellem de to sidstnævnte, der sættes fokus på i denne udgivelse, hvilket betyder, at historiefaget og historieundervisningen på langs af grundskole- og gymnasialt niveau betragtes som et sammenhængende hele.

Læs rapporten her

Udgivelsens hovedmål er at undersøge, hvordan historie som undervisningsfag fungerer i henholdsvis de ældste klasser i grundskolen og i de gymnasiale uddannelser. Hænger faget meningsfuldt sammen? Er der lighedspunkter angående metoder, indhold og læringsmål? Er der faglig og læringsmæssig progression? Og sidst men ikke mindst: Hvad kan man gøre for, at faget i endnu højere grad end i dag fremmer lærende, tænkende og agerende elever?

Udgivelsen er udarbejdet af ph.d. Aase Bitsch Ebbensgaard og ph.d. Heidi Eskelund Knudsen.