Elektronisk udgave af “Hvad skal vi med skolen?”

Elektronisk udgave af "Hvad skal vi med skolen? – om samfund og skole før, nu og i fremtiden". Bogen er skrevet af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Her finder du materialet i elektronisk udgave. Der er tale om PDF-filer med “Hit med Hvad skal vi med skolen” til henholdsvis 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Disse udgaver er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder. Filerne må ikke videredistribueres. På grund af ophavrettigheder er den elektroniske udgave af hæfterne uden billeder.

Nyeste version af ”adgang for alle” (program, der konvertere tekst til tale) kan hentes her.