Hvem skal bestemme?

Grundloven er fundamentet for vores demokrati. HistorieLab har udviklet en række læremidler, der kan styrke elevernes forståelse af demokratiets udvikling: En temabog, to grundlovsgeneratorer og et rollespil.

De rettigheder og pligter, demokratiet hviler på, kom ikke af sig selv. De var resultatet af mange års diskussioner og konflikter. Befolkningens aktive deltagelse var afgørende på vejen mod demokrati – og det vil den også være i fremtiden, hvis demokratiet skal bevares og udvikles.

HistorieLab har udviklet læremidler om demokratiets udvikling:

  • Temabogen ”Hvem skal bestemme? – om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden.
  • Et rollespil, hvor eleverne skal agere politikere, der forhandler om 1915-grundloven (med tilhørende lærervejledning)

Temabogen

I læremidlet Hvem skal bestemme? – om grundlov og demokrati før, nu og i fremtiden” sættes der fokus på, hvordan det danske demokrati er blevet til, og hvordan det har udviklet sig. Bogen, der lægger særlig vægt på 1915-grundloven, kan anvendes i historie og samfundsfag i grundskolens ældste klasser.

Bogen er på 80 sider. Den er gennemillustreret og lægger gennem kildearbejde og udfordrende refleksionsspørgsmål op til, at eleverne bruger deres tilegnede viden og færdigheder til at forholde sig til beslutningsprocesser, demokrati, rettigheder og pligter.

Klassesæt af bogen kan lånes af CFU’erne og er tilgængelig som e-bog.

Til bogen er der udviklet en lærervejledning, hvor man kan læse om didaktikken bag bogen, finde gode ideer til undervisningsforløb, få uddybet de faglige pointer bag nogle af bogens centrale elementer og søge informationer om de kilder, der indgår.