Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i historie?

Læreplanen Forenklede Fælles Mål for historie lægger op til, at eleverne arbejder mere undersøgende og problemorienteret med kilder. Men hvordan foregår det i praksis? I 2017 gennemførte forskere ved HistorieLab et større aktionsforskningsprojekt med fokus på netop dette spørgsmål, og nu er rapporten klar.

Rapporten “Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i historie?” gør rede for aktionsforsknings- og udviklingsprojektet “Elevgenerede læremidler” samt skitserer ideer, forslag og anbefalinger, som kan udledes af de gennemførte aktioner. Som afslutning indeholder rapporten konkrete forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så elevernes undersøgelses- og metodiske kompetencer styrkes.

Læs rapporten som e-bog (110 sider) her

Rapporten er relevant for lærere, der underviser i historie og andre kulturfag i grundskolen, studerende på læreruddannelsen med historie som undervisningsfag og for forskere og andre, der interesserer sig for elevernes læreprocesser.

Køb rapporten her

Aktionsforskningsprojektet og den tilhørende rapport er gennemført og udarbejdet af Dorthe Godsk Larsen, Rikke Alberg Peters, Jens Aage Poulsen og Christina Louise Sørensen.