KULT Følgeforskning

Rapport for KULT-projektets følgeforskning med resultater og anbefalinger.

Hedebondens liv formidles på Give-Egnens Museum. Foto: Minella Andersen og Hanne Henningsen, daginstitutionen Grangård Jelling.

I over et år har dagtilbud, museer og kunstnere samarbejdet om at tilrettelægge og gennemføre oplevelser med kunst og kultur for førskolebørn som en del af KULT-projeket.

Læs følgeforskningsrapporten her

Følgeforskningens undersøgelse fokuserer på KULT-deltagernes – museer, kunstnere og pædagogers – samarbejde om at udvikle og gennemføre lærings- og oplevelsesforløb for førskolebørn. Blandt andet undersøges, hvordan partnerne oplevede barrierer og potentialer i samarbejdet.

Partnerne brugte sommerfuglemodellen som skabelon for tilrettelæggelsen af deres forløb. Et før-under-efter design, som skulle sikre sammenhæng mellem aktiviteterne på børnenes egen institution før og efter det forløb, som de oplevede på museet eller sammen med kunstneren. Undersøgelsen har desuden fokus på samarbejdspartnernes oplevelse af børnenes udbytte af forløbet. Her inddrages Generic Learning Outcomes eller GLO-modellen som ramme for analysen af mangfoldigheden af børnenes udbytte. 

Om KULT-projektet:

KULT 2016-2018 er et nationalt projekt til inspiration og kvalificering af pædagoger inden for kunst- og kulturformidling til børn i dagtilbud. Projektpartnerne er Kulturprinsen, Professionshøjskolerne Absalon, University College Lillebælt og University College Nordjylland, en række børn og pædagoger i daginstitutioner, kommuner, kulturfor- midlere og kunstnere. KULT er et udviklingsarbejde, hvor resultaterne er skabt i et samarbejde mellem deltagerne. 

Læs mere om KULT-projektet her