Lærende Partnerskaber mellem Dagtilbud og Kulturinstitutioner

Forskningsrapporten "Lærende Partnerskaber mellem Dagtilbud og Kulturinstitutioner" belyser potentialer og udfordringer ved at etablere lærende partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. Forskningsprojektet er udarbejdet i samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og HistorieLab.

Foto: KULT-projektet

Forskningen baserer sig på både kvantitative og kvalitative undersøgelser af de partnerskaber, der modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2016 -2018, og peger på en række oplevelses- og læringsmæssige værdier for alle deltagende partnerskaber, men også på udfordringer i forhold til at etablere ligeværdige partnerskaber og medejerskab for alle parter.

Læs rapporten “Lærende Partnerskaber mellem Dagtilbud og Kulturinstitutioner” her

Anbefalinger til fremtidige partnerskaber

I rapporten opstilles en række potentialer og udfordringer ved de lærende partnerskaber på baggrund af deltagernes erfaring. Ifølge rapporten er partnerskabet for det pædagogiske personale bl.a. en mulighed for at få kunstnerisk inspiration, nye relationer til en kulturinstitution og ny pædagogisk/didaktisk inspiration. For kulturformidlere og kunstnere er partnerskabet bl.a. en mulighed for at udvide kendskabet til deres målgruppe, få pædagogisk og didaktisk viden, samt en mulighed for at få relationer til bl.a. dagtilbud. For børnene er partnerskabet en mulighed for at få inspiration til egen leg og skabende virksomhed, få styrket deres forståelse for kunst og kulturarv og til at udvikle fantasi, kreativitet og formsprog. Rapporten nævner ligeledes en række udfordringer ved lærende partnerskaber som tidsmæssige udfordringer, uklar ansvarsfordeling og udfordringer med at motivere, lede og inddrage alle børnene.

På baggrund af potentialer og udfordringer afsluttes rapporten med en række anbefalinger til fremtidige partnerskaber.

Læs rapportens anbefalinger til fremtidige partnerskaber her

Rapporten er udarbejdet og forfattet af projektleder ph.d. Merete Cornét Sørensen i samarbejde med lektor Nils Falk Hansen, begge fra Professionshøjskolen Absalon.