Museet er broen – Nu ligger følgeforskningsrapporten klar

I perioden august 2017 til juni 2019 har forskningsprojektet ’GYMuSKO’ kørt i samarbejde med tre forskellige gymnasier, tre forskellige museer og tre forskellige folkeskoler. I tre triumvirater har disse skoler og museer samarbejdet om at styrke og udforske, hvordan museet kan bruges som læringsrum og –miljø som ramme og indhold for brobygningsforløb.

Museet som broen

Efter to års samarbejde med de tre triumvirater med hjemsted i hhv. Hobro, Horsens og Viborg fremlægger Sally Thorhauge nu sin følgeforskningsrapport af projektet. Sally Thorhauge har arbejdet med at udvikle en model, hvor bl.a. historie-faget kunne integreres i på langs af de to skolereforme. Rapporten er en kort gennemgang og evaluering af projektet og en samling af de erfaringer, som der er blevet erfaret under forløbet. Hendes pointer er, at projektet i sin form gav folkeskole- og gymnasielærere mulighed for at nytænke brobygningen og skabe vidensdeling igennem uformelle læringsforhold på en neutral grund på langs af skolereformerne. Rapporten kan læses i sin fulde længde ved at følge linket i bunden af siden.

Triumviraterne i pilotprojektet

  • Hobro: Tradium, Hobro, Bymarkskolen, GASmuseet
  • Horsens: Horsens Gymnasium, Østerhåb Skolen (Hatting), Industrimuseet
  • Viborg: Viborg Gymnasium og HF, Viborg Museum, Løgstrup Skole
  • Projektleder: Sally Thorhauge, ssth@ucl.dk
Læs rapport