Praksismanual for samarbejde mellem museum, skole og kommune

Praksismanualen er blevet til på baggrund af redigerede tekstbidrag fra alle projekter og opfølgende samtaler med udvalgte projektdeltagere, samt bidrag fra følgeforskningen, i det nationale projekt "Museet i den åbne skole" (MÅS).

Denne praksismanual er til for dig, der søger inspiration og gode råd til at indgå i samarbejder med museer (kultur-, kunst- og naturhistoriske museer), skoler og kommuner og udvikle læringsaktiviteter til skoleelever. Erfaringerne kommer fra andre, der har været i lignende situationer. Alt efter behov kan denne praksismanual både guide dig igennem udviklingsprocessens forskellige faser og trin, eller den kan inspirere med 15 konkrete, færdigudviklede læringsforløb fra forskellige steder i landet.

Læs praksismanualen her

Et væsentligt element i denne praksismanual er at inddrage brugerne af læringsaktiviteter og forløb i det udviklende samarbejde. Brugerne forstår vi her som både skoleelever, lærere, kommunale aktører, formidlere og inspektører fra museerne. De er alle en vigtig kilde til udvikling og innovation. Den brugerinddragende proces giver os kendskab og forståelse for de forskellige brugergrupper, og med den viden kan læringsaktiviteter og forløb blive bedre målrettet af skoler, kommuner og museer.

Den er redigeret og skrevet af projektleder Marie Festersen Andersen.