9. april 1940

Problemstilling

Handlede Danmark klogt, da vi overgav os til tyskerne den 9. april 1940, og hvad var der mon sket, hvis Danmark havde handlet anderledes?

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. www.projektm.dk.

Præsentation og begrundelse

Dette forløb tager udgangspunkt i kanonfilmen ”Augustoprøret og Jødeaktionen 1943” og har fokus på perspektiveringen til ”9. april 1940”. Ønsker man at arbejde med Jødeaktionen, herunder folkedrab, anbefales det, at man også arbejder med det andet forløb ”Holocaust”, der også knytter sig til filmen.

Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Nazi-Tyskland. Den danske samarbejdspolitik har siden hen været til diskussion siden da. Eleverne skal i forløbet tilegne sig viden om, hvad der skete den 9. april. Det sker gennem ”24 timer vi aldrig glemmer”, som eleverne efterfølgende arbejder med i form af en aktivitet, hvor de skal svare på spørgsmål primært rettet mod begivenhedens årsager og konsekvenser.
Herefter arbejder eleverne med at analyse centrale kilder fra dagen fx den berømte ”OPROB”. Her er fokus på at forholde sig kritisk og analytisk til det parterne i besættelsen ønsker at fortælle det danske folk.
Eleverne skal også spille dilemmaspillet ”9. april” hvor de selv bliver præsenteret for de svære valg, som den danske regering stod overfor. Efter spillet skal eleverne diskutere deres valg og forholde sig til konsekvenserne af disse valg, og på baggrund deraf opstille historiske problemstillinger.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
• Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenariers funktion

Materialer