Barndom

Problemstilling

Hvordan og hvorfor har barndomslivet ændret sig i tidens løb?

Præsentation og begrundelse

I dette forløb sættes fokus på barnets levevilkår op gennem tiden. Hvordan har de ændret sig og hvor meget? Forløbet er rettet mod barnets rolle i hjemmet, barnets rolle på arbejdsmarkedet, barnets rolle i familien og på de pligter, børn har haft og har i dag (hvis de har pligter).

Samtidig sættes der fokus på fænomenet fritid, hvordan har den for eksempel ændret sig over tid? Forløbet handler desuden om forskellen på at bo på landet eller i byen i et historisk perspektiv.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Sandra Koch Halskov.

Klassetrin

3. - 4. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
• Eleven kan sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
• Eleven har viden om fællesskaber før og nu

• Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
• Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

KILDEARBEJDE
Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
• Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold
• Eleven har viden om enkle fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
• Eleven kan forklare hvorledes de og andre er historieskabte og skaber historie
• Eleven har viden om personer og hændelser der tillægges betydning i historien

• Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
• Eleven har viden om historiske scenarier

Materialer