Berlinmuren

Problemstilling

Berlinmuren – symbolet på den Kolde Krig

Klik på billedet for at starte filmen. Undervisningsfilmene er produceret af Sidse Kjær v. www.projektm.dk.

Præsentation og begrundelse

Eleverne arbejder overordnet med Berlinmuren, som et centralt aspekt af Den Kolde Krig. Forløbet er bygget op, så eleverne først tilegner sig forforståelse af Den Kolde Krig og Berlinmuren gennem formidling fra såvel læreren som tekst og dokumentar. På baggrund af den viden elever får, skal de formulere nogle historiske problemstillinger, som de sidst i forløbet skal arbejde med på 4 taksonomiske niveauer: det redegørende, det analytiske, det vurderende og det perspektiverende.
Eleverne skal under forløbet udvikle en bedre forståelse for netop disse taksonomier ved at tydeliggøre for læreren, at de kan kategorisere deres arbejdsspørgsmål efter hvilken type spørgsmål de stiller. Forståelsen af taksonomierne er vigtig for elevernes overordnede læreproces og kompetenceudvikling. For det første er det med til at hjælpe eleverne til at disponere opgaver, herunder projektopgaven i 9. klasse. For den anden styrker det arbejdsprocessen og hjælper eleverne til at kunne disponere en opgave. En tredje grund er, at eleverne lærer at skelne mellem, hvordan der arbejdes på de forskellige niveauer, og hvornår det giver mening af lave en google-søgning (fx på det redegørende niveau), og hvornår det ikke giver mening (fx på det vurderende plan).

Forløbets opbygning minder meget om den proces, som eleverne skal igennem i forbindelse med prøven i historie og samfundsfag, idet der er fokus på gruppearbejdet, den selvvalgte problemstilling, produkt (i dette tilfælde er det bestemt, at det skal være en Prezi) og inddragelse af relevante kilder.

Forløbet indeholder link til dokumentarfilm, en tekst om den Kolde Krig og en opgaveformulering til udarbejdelsen af produktet. I teksten er flere af ordene skrevet med fed for at øge elevernes opmærksomhed. En del af ordene gennemgår læreren i modul 1. De øvrige ord må eleverne selv evt. undersøge betydningen af. Hvor mange af ordene de anvender, hvordan de fordyber sig i dem og hvordan de anvender dem i deres produkt kan med fordel formuleres som tegn på læring og en måde, at sikre sig undervisningsdifferentiering på.

Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Mellemlangt forløb (5-8 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om historisk udvikling
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historiske overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om kanonpunkter

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger

Materialer