Danskhed på vers – fædrelandssange

Problemstilling

Hvad kan fædrelandssange fortælle om ophavstidens syn på Danmark og danskheden?

Præsentation og begrundelse

Forløbet har et omdrejningspunkt omkring historiebrug: Hvordan fædrelandssange kan aflæses som udtryk for udviklingen af nationalfølelse, opfattelse af Danmark og danskhed i perioden. I forløbet er der fokus på 1800-tallet og frem til i dag.

Eleverne skal arbejde med teksterne som kilder til et syn på Danmark og danskheden og sammenholde dette med de tendenser, der i øvrigt lå i samtiden. Derudover skal de også udvikle en forståelse for, at de nationalromantiske ideer, der opstod i 1800-tallet stadig, er at finde i dag f. eks i form af spor til integrationspolitikken, som de nævnes i en af artiklerne, de skal arbejde med. Det hele afsluttes med en elevproduktion, hvor eleverne skal bruge deres historiske bevidsthed til selv at skabe en fædrelandssang, som tegner et billede af nutidens tendenser og syn på Danmark og danskhed.

Sange om fædrelandet, der opnår folkelig opbakning, vil ofte styrke et nationalt fællesskab. Vi kender alle den følelse af højtidelighed, der opstår i os selv og andre, når ”Der er et yndigt land” toner frem forud for en landskamp. Derfor er fædrelandssange vigtige kilder, som både kan fortælle noget om samtiden og om forfatterens eget syn på det nationale, dvs. bruges som slutning til ophavsmand og ophavssituation.

Den redigérbare lektionsplan og bilag kan downloades i Internet Explorer eller ved at åbne i ny fane ved at højreklikke på lektionsplanen.
Forløbet er udarbejdet af Tanja Andersen.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Omfang

Længere forløb (9-14 lekt.)

Kompetenceområde/-mål

KRONOLOGI OG SAMMENHÆNG
Eleverne kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
• Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

KILDEARBEJDE
Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
• Eleven kan målrettet læse historiske kilder og sprogligt nuanceret udtrykke sig mundtligt og skriftligt om historiske problemstillinger
• Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur

HISTORIEBRUG
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling
• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid

• Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed
• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed

Materialer